Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Credyd Cynhwysol os ydych yn byw yn yr Alban

Yn yr Alban, os ydych yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol - gallwch gael cynnig rhai opsiynau ar sut i’w dalu i chi.

Sut y telir Credyd Cynhwysol fel arfer

Fel arfer bydd Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu mewn un taliad misol, a all gynnwys elfen ‘costau tai’ – cyfraniad tuag at eich rhent neu forgais.

Byddwch yna’n gyfrifol am dalu eich rhent neu forgais eich hun i’ch landlord neu’ch darparwr morgais.

Yr opsiynau ar gyfer ceisiadau Credyd Cynhwysol yn yr Alban

Os gwnewch gais newydd neu bod gennych gais presennol am Gredyd Cynhwysol, cewch gynnig dau opsiwn ynghylch sut y caiff ei dalu.

Gallwch ddewis rhwng:

 • cael eich talu’n fisol, neu
 • gael eich talu ddwywaith y mis.

Rhoddir dewis i chi hefyd rhwng:

 • cael yr elfen costau tai Credyd Cynhwysol wedi’i dalu i’ch cyfrif banc, neu
 • gael yr elfen costau tai wedi’i dalu yn uniongyrchol i’ch landlord.

Gallwch ddewis ar ôl i chi gael eich taliad misol cyntaf o Gredyd Cynhwysol.

Dewis trwy eich cyfrif Credyd Cynhwysol ar-lein

Os ydych yn gymwys, byddwch yn cael cynnig y dewisiadau hyn trwy eich cyfrif Credyd Cynhwysol ar-lein.

Nid oes yn rhaid i chi wneud unrhyw newidiadau. Os na fyddwch yn gwneud unrhyw newidiadau bydd eich taliadau’n parhau i gael eu gwneud yn fisol. Bydd yr elfen costau tai yn cael ei dalu i’ch cyfrif banc yn rhan o’ch taliad misol unigol.

Pan wneir cynnig ar eich cyfrif ar-lein, bydd gennych 60 diwrnod i benderfynu beth rydych am ei wneud.

Ond gallwch ddal i ofyn am wneud newidiadau i’r ffordd y telir eich Credyd Cynhwysol ar unrhyw adeg. I wneud hyn, gallwch ddefnyddio eich dyddlyfr ar-lein.

A gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg. Er enghraifft, gallwch ofyn i fynd yn ôl at daliadau misol unigol gyda’ch elfen costau tai wedi ei dalu’n uniongyrchol i chi.

Mewn rhai achosion, efallai y bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn parhau i’ch talu’n wahanol.

Mae hyn ond yn berthnasol os yw eich Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu drwy ddefnyddio Trefniant Talu Amgen. Gallwch ofyn i’ch anogwr gwaith os yw hyn yn berthnasol i chi.

Cael trafferth rheoli eich cyfrif Credyd Cynhwysol ar-lein?

Ydych chi’n cael trafferth wrth ddefnyddio eich cyfrif Credyd Cynhwysol ar-lein? Yna gallwch ofyn i’ch anogwr gwaith eich helpu i newid sut rydych yn cael eich talu.

Gallwch siarad gyda hwy'n bersonol yn eich swyddfa Canolfan Byd Gwaith leol neu dros y ffôn.

Y llinell gymorth Credyd Cynhwysol

Os ydych angen help gyda’ch cais, ffoniwch y llinell gymorth Credyd Cynhwysol am ddim ar:

Ffôn: 0800 328 5644
Ffôn testun: 0800 328 1344

Dydd Llun i ddydd Gwener 8am i 6pm (ar gau ar wyliau banc a gwyliau cyhoeddus). Mae galwadau am ddim.

Diolch am eich adborth
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.