Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

MOT Canol Oes Arian

Teclyn yw MOT Canol Oes Arian i'ch helpu i asesu eich sefyllfa ariannol bresennol a chynllunio ar gyfer y dyfodol. Bydd eich adroddiad personol yn dweud wrthych beth i'w flaenoriaethu ac yn cysylltu â chanllawiau ar sut i wella eich lles ariannol o ganol oes hyd at ymddeoliad.

Gallwch ddefnyddio'r teclyn hwn i:

 • adnabod camau gweithredu i wella eich cyllid, yn ôl eich blaenoriaethau
 • eich helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol a sicrhau eich bod yn aros ar y trywydd iawn i gyflawni eich nodau

Mae'r teclyn hwn yn gweithio orau i bobl:

 • rhwng 45 a 65 oed
 • byw a chynllunio i ymddeol yn y DU.

Byddwn yn gofyn cyfres o gwestiynau am eich sefyllfa ariannol.

Ni fydd angen unrhyw ddogfennau na gwybodaeth ychwanegol arnoch i ddefnyddio'r teclyn. Dylai gymryd tua 5 munud i'w gwblhau.

Bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei chadw'n gwbl ddienw, ond gallwch lawrlwytho'ch canlyniadau.

Cyn i chi ddechrau

Os ydych yn delio â dyled, mynnwch gymorth cyn gynted â phosibl. Gallwch ddod o hyd i gyngor ar ddyledion am ddim gan ddefnyddio ein Lleolwr cyngor ar ddyledion.

Os ydych o dan 45 oed, efallai y bydd yr adnoddau canlynol yn fwy addas i’ch helpu i gael eich arian ar y trywydd iawn:

Os ydych chi dros 65, rydym yn argymell darllen ein tudalennau ar bensiynau ac ymddeoliad.

Os ydych yn poeni efallai y bydd yn rhaid i chi ymddeol yn gynt na'r disgwyl oherwydd cyflwr iechyd difrifol, rydym yn awgrymu y dylech flaenoriaethu eich cynllunio ymddeoliad. Gweler Ymddeoliad oherwydd salwch: ymddeoliad meddygol cynnar.

Os ydych chi'n cael trafferth gyda'ch iechyd meddwl, edrychwch ar Broblemau arian a lles meddyliol gwael.

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.