Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Rheolwr Arian i hawlwyr Credyd Cynhwysol

Os ydych chi ar Gredyd Cynhwysol neu'n meddwl y gallech fod yn ei ddefnyddio yn y dyfodol, gall ein teclyn Rheolwr Arian helpu eich arwain.

Rydym wedi gwneud yn siwr ei fod:

 • yn eich cefnogi os ydych yn gwneud cais newydd neu'n symud i Gredyd Cynhwysol o fudd-dal arall
 • yn eich helpu i gyllidebu wrth aros am eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf
 • yn eich helpu os ydych wedi cael newid diweddar yn eich taliad budd-dal
 • yn rhoi arweiniad i chi ar gyfer cyllidebu pan fyddwch yn cael taliadau misol rhe
 • yn rhoi cymorth i chi os yw eich incwm wedi'i wasgu oherwydd pwysau costau byw

Pam defnyddio Rheolwr Arian?

 • I gael gwybodaeth sy'n benodol i'ch sefyllfa bersonol
 • I gael awgrymiadau ar gyfer torri costau fel biliau’r cartref
 • Byddwn yn dweud wrthych beth i'w wneud a ble i fynd am gymorth ychwanegol os ydych yn cael trafferth.

Cael mynediad i’ch cynllun personol sydd wedi ei arbed

Gallwch fod yn sicr gyda Helpwr Arian ein bod yn cadw’ch wybodaeth yn ddiogel.. Gallwch gael mynediad o hyd at eich cynllun personol sydd wedi ei arbed gan ddefnyddio eich manylion mewngofnodi Gwasanaeth Cynghori Ariannol – ar y sgrin nesaf dewiswch yr opsiwn i fewngofnodi gyda chyfrif presennol.

Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.