Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Cymharu cyfrifon banc

Gall cael cyfrif banc eich helpu i gadw golwg ar eich cyllid fel bod gennych fwy o reolaeth o’ch cyllid ac yn gallu cynilo arian. Ond gyda llawer o wahanol fathau o gyfrifon, ffioedd a nodweddion, gall fod yn anodd gweithio allan p’un sydd fwyaf addas i'ch anghenion. Gall ein Teclyn Cymharu Cyfrifon Banc hawdd ei ddefnyddio helpu.

Gallwch ddefnyddio ein teclyn i:
 • chwilio a gweld cyfrifon cannoedd o fanciau mewn eiliadau

 • cymharu ffioedd, nodweddion, mynediad a chostau

 • fynd i wefan y darparwr i agor neu newid cyfrif

Nid yw’r teclyn hwn yn cynnwys:
 • pob cyfrif allai fod ar gael

 • cyfrifon cynilo neu gardiau credyd

Gwybodaeth ychwanegol

Darllenwch ein canllawiau

Mae yna nifer o fathau o gyfrifon, ac mae’n dda i wybod am beth maent yn cael ei ddefnyddio. Mae ein canllawiau’n lle da i ddechrau:

Ymchwiliwch eich anghenion

Mae’n bwysig ystyried:

 • pa fath o gyfrif sydd ei angen arnoch
 • sut rydych am ddelio â’ch banc
 • newid, os nad yw’ch banc yn cynnig popeth sydd ei angen arnoch

Cael eich dogfennau’n barod

Efallai bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth hunaniaeth gan y banc os ydych yn dewis agor cyfrif. Gall hyn cynnwys:

 • eich pasbort a bil diweddar gyda’ch enw, dyddiad geni a chyfeiriad, neu
 • llythyr o berson cyfrifol sy’n eich adnabod, fel meddyg teulu, athro, gweithiwr cymdeithasol neu swyddog prawf
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.