Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Cyfrifiannell ysgariad ac arian

Darganfyddwch sut i reoli’ch arian a meddwl am eich sefyllfa ariannol wrth fynd trwy ysgariad. Mae’r gyfrifiannell hefyd yn cynnwys manylion ble i gael help proffesiynol petai arnoch ei angen.

Defnyddio’r Gyfrifiannell ysgariad ac arian

Os ydych yn meddwl am gael ysgariad neu ddiddymu partneriaeth sifil, gall ein cyfrifiannell roi syniad i chi o’ch sefyllfa ariannol cyn cytundeb ysgariad posibl. Bydd hefyd yn eich helpu i gyfrifo beth sydd gennych, beth sy’n ddyledus gennych a sut y gallwch rannu eich asedau ac arian.

Gwybodaeth bwysig am y Gyfrifiannell ysgariad ac arian

Beth rydych angen ei wybod i gwblhau’r Gyfrifiannell ysgariad ac arian:

 • gwerth unrhyw eiddo ac asedau rydych yn berchen arnynt
 • faint rydych angen ei dalu i glirio’ch morgais
 • unrhyw ddyledion sydd gennych – er enghraifft cardiau credyd a benthyciadau.
 • Mae’r daenlen hon yn unol ag Telerau ac Amodau HelpwrArian ac ni ddylai gymryd lle cyngor proffesiynol.
 • Mae eich ymweliad yn anhysbys a’ch gwybodaeth yn gyfrinachol. Ni chesglir unrhyw fanylion personol gennym.
 • Gallwch ddefnyddio ffigyrau manwl neu fras - ac nid oes rhaid i chi roi manylion eich partner. Os mai ffigyrau bras y byddwch yn eu rhoi, cewch ddarlun cyffredinol o’ch sefyllfa ariannol a’ch cytundeb ysgariad posibl.
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.