Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Cyfrifiannell morgais

Morgeisi yw rhai o'r ymrwymiadau mwyaf y byddwch chi'n eu gwneud yn eich bywyd ariannol. A gyda'r holl opsiynau, gall fod yn anodd gweithio allan beth fyddant yn ei gostio i chi. Gall ein cyfrifiannell morgais helpu.

Morgeisi newydd, morgeisi llog yn unig a chodiadau cyfradd llog

Bydd yn rhoi ffigwr amcangyfrifol syml i chi i ddangos y taliadau misol y byddwch yn eu talu ar:

 • morgeisi newydd
 • morgeisi llog yn unig
 • eich morgais pe bai codiad cyfradd llog.
 • Gallwch hefyd addasu term y morgais, y gyfradd llog a'r blaendal i gael syniad o sut mae'r rheini'n effeithio ar eich taliadau misol.

  I ddechrau, y cyfan rydych ei angen yw pris eich eiddo, neu'r swm sydd ar ôl ar eich morgais.

  Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

  HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

  Parhau i’r wefan
  Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

  HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

  Parhau i’r wefan
  Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

  HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

  Parhau i’r wefan
  Siaradwch â ni yn fyw am...
  Siaradwch â ni yn fyw am...
  Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
  Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
  Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn – Sul:Wedi cau

  * Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

  Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
  Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

  * Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

  Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
  Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
  Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
  Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
  Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

  Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

  Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

  Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

  Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

  Lawrlwythwch: WhatsApp

  Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.