Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Help os ydych yn cael trafferth i dalu’ch biliau

Gall methu â fforddio talu'ch biliau a'ch dyledion fod yn straen mawr, ond mae'n bwysig cysylltu â'r cwmni rydych yn ddyledus iddynt cyn i chi fethu taliad. Darganfyddwch sut y gallant eich helpu, ynghyd â ffyrdd eraill o fynd yn ôl ar y trywydd iawn.

Young lady looking out the window

Help i dalu eich bil nwy neu drydan

Gall methu â fforddio cynhesu neu bweru'ch cartref fod yn straen mawr. Darganfyddwch pa help sydd ar gael gan eich cyflenwr os ydych yn cael trafferth, yn ogystal â ffyrdd eraill o fynd yn ôl ar y trywydd iawn.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Help os ydych yn cael trafferth i dalu eich bil dŵr

Ydych chi'n poeni am fethu â thalu'ch bil dŵr neu gwympo i ôl-ddyledion? Er na all eich cyflenwr ddiffodd eich dŵr os byddwch yn colli taliadau, gallant fynd â chi i'r llys i orfodi ad-daliad. Darganfyddwch sut i gael help.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Help i dalu eich Trwydded Deledu

Mae cadw i fyny â'ch taliadau Trwydded Deledu yn bwysig gan ei fod yn cael ei ystyried yn ddyled â blaenoriaeth. Gall TV Licensing cyhoeddi dirwyon neu fynd â chi i'r llys am fethu â thalu gan ei fod yn cael ei ystyried yn fater troseddol. Os ydych chi'n cael trafferth talu, darganfyddwch pa opsiynau sydd ar gael.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Help os ydych yn cael trafferth i dalu am linell dir, ffôn symudol neu fand eang

Mae nifer ohonom yn dibynnu ar wasanaethau digidol, ar-lein a symudol i fyw ein bywydau. Os ydych yn cael trafferth i dalu am unrhyw un o’r biliau hyn, mae yna bethau gallwch ei wneud i aros yn gysylltiedig.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Help os ydych yn cael trafferth i dalu Treth Cyngor

Mae Treth Cyngor yn ddyled flaenoriaeth y mae'n rhaid i chi ei thalu, oherwydd gall canlyniadau cwympo ar ei hôl hi fod yn waeth na gyda dyledion eraill. Os ydych chi'n poeni am ei dalu, mae'n bwysig cael cynllun. Darganfyddwch pa help sydd ar gael.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Help i glirio arian sy’n ddyledus i fenthycwyr

Os yw’ch incwm wedi gostwng ac rydych yn poeni na fydd yn dychwelyd i’r arfer, darganfyddwch beth allwch ei wneud i leihau’r risg o gwympo tu ôl ar daliadau i fenthycwyr.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.