Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Sut i adnabod ac osgoi sgamiau ad-dalu trwydded deledu

Published on:

Mae'r rhan fwyaf o bobl wedi clywed am sgamwyr sy’n esgus eu bod o'ch bancYn agor mewn ffenestr newydd, PayPalYn agor mewn ffenestr newydd, neu'r  DVLAYn agor mewn ffenestr newydd -  ond sgam llai adnabyddus, a all cymryd swm mawr o’ch arian, yw'r sgam ad-daliad trwydded deledu. 

Bydd sgamwyr yn ceisio unrhyw ffordd bosibl i gael gafael ar eich arian, hyd yn oed os yw'n golygu dynwared TV Licensing a dweud eich bod yn ddyledus i gael ad-daliad nad yw'n bodoli.

Dyma sut i adnabod yr e-bost sgam hwn a beth i'w wneud os ydych chi wedi dioddef sgam.

 

Sut mae sgam TV Licensing yn ymddangos?

Y math mwyaf cyffredin o'r sgam hwn yw e-bost sy'n honni eich bod yn ddyledus i gael ad-daliad a bod angen i chi roi gwybodaeth bersonol a manylion banc er mwyn ei hawlio.

Yna darperir dolen yn yr e-bost sydd, os cliciwyd, yn mynd â chi at yr hyn rydych chi'n meddwl yw'r wefan TV Licensing. Fodd bynnag, mae'n fersiwn ffug o'r wefan a sefydlwyd gan sgamwyr. Trwy roi eich manylion banc, rydych chi mewn gwirionedd yn uniongyrchol yn rhoi caniatâd i sgamwyr ddwyn eich arian.

Sut ydw i'n gwybod a yw'r e-bost yn ddilys?

Dywed TV Licensing na fyddant byth yn anfon e-bost atoch yn dweud eich bod yn ddyledus i ad-daliad ac ni fyddant yn gofyn i chi dalu am unrhyw wasanaethau ychwanegol neu i dalu am newid eich cyfeiriad. 

Gwiriwch y cyfeiriad e-bost

Edrychwch ar gyfeiriad yr anfonwr, os yw'n edrych yn rhyfedd gyda chymeriadau a llythrennau ar hap, yna mae'n debygol ei fod yn ffug. Mae TV Licensing eu hunain yn dweud y byddant "bron bob amser yn defnyddio un o'r cyfeiriadau e-bost canlynol":

Gwiriwch y llinell bwnc

Fel arfer, mae llinellau pwnc e-bost gan sgam yn ceisio creu ymdeimlad o frys neu’n cynnwys cyfarwyddyd ‘camau i'w cymryd’ – mae'r ddau yn ceisio eich gwneud i chi glicio oherwydd eich bod am ddarganfod mwy.

Mae cyngor gan TV Licensing yn dweud y dylid trin unrhyw linell bwnc sy'n cynnwys: ‘camau i'w cymryd’, 'Gwiriad Diogelwch', 'Uwchraddio System' neu 'Mae neges ddiogel yn aros amdanoch chi' gyda gofal a dylid codi amheuaeth.

Gwiriwch bob amser os oes amheuaeth

Os nad oes unrhyw arwyddion amlwg bod y cyfeiriad e-bost yn ffug, dim teipos na gwallau gramadegol, yna mae'n well gwirio bob amser trwy fynd yn uniongyrchol i wefan TV Licensing.

Gallwch hefyd chwilio ar-lein y llinell bwnc e-bost neu'r cyfeiriad e-bost i weld a yw eraill wedi rhoi gwybod am hyn fel sgam o'r blaen.

Sut i roi gwybod am sgam trwydded deledu

Os ydych wedi dioddef sgam ac wedi anfon unrhyw arian neu wedi nodi unrhyw fanylion banc, y peth cyntaf i'w wneud yw atal y taliad ar unwaith. Cysylltwch â'ch banc a stopiwch unrhyw Debydau Uniongyrchol os ydynt wedi'u sefydlu.

Fodd bynnag, os nad ydych wedi rhoi unrhyw fanylion personol, dilynwch y camau hyn i roi gwybod am yr e-bost:

Sut i atal twyll yn y dyfodol

Mae  ychydig o fesurau y gallwch eu cymryd i helpu i amddiffyn eich hun rhag sgamiau yn y dyfodol, felly os byddwch yn cael e-bost sgam yn y dyfodol rydych chi'n gwybod pryd y dylech fod yn ofalus.

 1. Os ydych yn cael e-bost yn dweud bod problem gyda'ch cyfrif ar-lein, yna ewch i'r wefan honno'n uniongyrchol a mewngofnodi i wirio.
 2. Os yw'r e-bost yn creu argraff o frys trwy ddweud os na fyddwch chi'n diweddaru'ch cyfrinair nawr, yna bydd eich cyfrif yn cau, yna ewch i'r wefan honno yn uniongyrchol eto neu ffoniwch eu gwasanaethau cwsmeriaid / cyswllt ar gyfryngau cymdeithasol i wirio.
 3. Peidiwch â chlicio ar unrhyw atodiadau o unrhyw ffynonellau anhysbys nac ymateb i'r e-bost.
 4. Gwnewch yn siŵr bod gennych unrhyw hidlwyr sbam wedi'u troi ymlaen trwy'ch darparwr e-bost, bydd y rhan fwyaf yn rhoi e-byst o ffynonellau anhysbys yn awtomatig i ffolderi sothach/sbam.
 5. Ychwanegwch gyfeiriadau e-bost unrhyw negeseuon e-bost amheus i'ch rhestrau anfonwr bloc, ni fyddwch wedyn yn cael e-bost o'r cyfeiriad hwnnw eto.
 6. Gwnewch yn siŵr bod gennych chi hefyd feddalwedd amddiffyn firws cyfredol a gwnewch yn siŵr eich bod chi’n creu cyfrineiriau cryf sy'n wahanol i'w gilydd ar gyfer gwahanol wefannau; Diweddarwch yn rheolaidd hefyd.

Os yw’n ymddangos yn rhy dda i fod yn wir, peidiwch â’i gredu . Os yw cwmni'n addo ad-daliad cyn belled â'ch bod yn clicio ar ddolen i roi eich manylion banc, yna meddyliwch - a fyddai cwmni yn cynnig arian am ddim imi?

Mae sgamwyr yn dibynnu ar bobl sy'n gweithredu ar frys oherwydd bod eu 'cyfrif yn mynd i gau' neu 'mae yna weithgaredd anarferol wedi digwydd’, gweithredwch nawr' - maent i gyd yn dactegau dychryn i'ch twyllo o'ch arian. Peidiwch â bod yn eu dioddefwr nesaf.

Tagiau
Scams All blog posts
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.