Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Addewid i gwsmeriaid ar gyfer apwyntiadau Pension Wise

Mae ein haddewid i gwsmeriaid yn dweud wrthych beth yr ydym yn ymrwymo i'w wneud wrth drefnu apwyntiad Pension Wise.

Addewid i gwsmeriaid

Trefnu eich apwyntiad

Byddwn yn:

 • anelu at ateb eich galwad i’n canolfan trefnu mewn 20 eiliad neu lai
 • egluro’n glir sut i gysylltu â ni, gan gynnwys trefnu apwyntiad 45-munud am ddim
 • eich helpu i ddeall sut i baratoi ar gyfer eich apwyntiad

Ar ôl i chi drefnu

 • anfon cadarnhad o’ch apwyntiad i chi
 • dweud wrthych beth fydd yn digwydd nesaf, ac erbyn pryd
 • dweud wrthych beth i fynd i’r apwyntiad i gael y gorau allan ohono
 • anfon nodiadau i’ch atgoffa o’ch apwyntiad.

Yn ystod eich apwyntiad

 • rhoi’r wybodaeth gywir i chi
 • egluro pethau’n glir ac osgoi jargon
 • peidio argymell unrhyw gynhyrchion neu ddweud wrthych beth i’w wneud gyda’ch arian
 • dweud wrthych ble i fynd i gael cymorth na allwn ni ei roi i chi
 • eich helpu, yn ddiduedd, cwrtais, eich trin yn deg a chyda pharch.

Ar ôl eich apwyntiad

 • anfon crynodeb ysgrifenedig o’r arweiniad a roddwyd i chi yn eich apwyntiad
 • defnyddio eich adborth i wella sut rydym yn gwneud pethau.

Gwybodaeth bersonol

 •  diogelu eich gwybodaeth bersonol.

Cwynion

 • dweud wrthych beth i’w wneud nesaf os nad ydych yn fodlon ar sut rydych wedi cael eich trin
 • gwella ein gwasanaethau’n barhaus i wneud pethau’n well i chi.

Hygyrchedd

 • gwneud yn siŵr y gallwch gael apwyntiad wyneb-yn-wyneb os oes gennych anabledd - er enghraifft mynediad i gadair olwyn neu Iaith Arwyddion Prydeinig os ydych chi’n fyddar
 • anfon eich crynodeb mewn braille neu brint bras os ydych chi’n ddall neu’n rhannol ddall.

Yn gyfnewid rydym angen i chi:

 • fod ar amser ar gyfer eich apwyntiad neu roi gwybod i ni os oes angen iddo newid
 • trin ein staff a pharch
 • rhannu gwybodaeth perthnasol gyda ni pan fyddwn yn gofyn. 
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.