Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Paratoi am eich apwyntiad Pension Wise

Cyn i chi fynychu eich apwyntiad, sicrhewch eich bod wedi rhoi digon o amser i chi’ch hun i gasglu’r wybodaeth angenrheidiol.

 • Pa fath(au) o bensiwn sydd gennych? - gofynnwch i’ch darparwr pensiwn a oes gennych bensiwn cyfraniadau wedi’i ddiffinio neu bensiwn budd-dal wedi’i ddiffinio os ydych yn ansicr.
 • Gwerth eich cronfa bensiwn (cronfeydd pensiwn) - gwiriwch eich gwaith papur pensiwn neu gofynnwch eich darparwr.
 • Amcangyfrif o’ch Pensiwn y Wladwriaeth - ffoniwch y Ganolfan Bensiwn y Dyfodol ar 0800 731 0175 neu defnyddiwch y gwasanaeth Gwirio eich rhagolwg Pensiwn y WladwriaethYn agor mewn ffenestr newydd ar GOV.UK.
 • Os yw’ch cronfa bensiwn yn cynnwys unrhyw nodweddion arbennig, e.e. cyfradd blwydd-dal gwarantedig neu werth cronfa warantedig ar amser penodol - gofynnwch i’ch darparwr os ydych yn ansicr.

Dylech hefyd feddwl am eich amgylchiadau ariannol yn gyffredinol a chynlluniau am ymddeoliad, e.e.:

 • ffynonellau incwm fel cyflog, budd-daliadau, cynilion a buddsoddiadau
 • dyledion ac ad-daliadau y gallech eu cael
 • pryd rydych eisiau rhoi’r gorau i weithio
 • os ydych eisiau incwm sefydlog neu hyblyg ar ôl ymddeol.

Bydd nodyn atgoffa o’r holl wybodaeth sydd angen arnoch am yr apwyntiad ar eich e-bost cadarnhau.

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.