Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Opsiynau apwyntiad Pension Wise

Bydd y dudalen hon yn rhoi gwybod i chi sut i drefnu eich apwyntiad a’n esbonio’r mathau o apwyntiadau y gallwch eu trefnu.

Os ydych am ddeall beth fydd eich apwyntiad yn cynnwys ac os ydych yn gymwys, ewch i dudalen croeso Pension Wise.

Cael apwyntiad dros y ffôn

Y ffordd hawsaf a chyflymaf i’r rhan fwyaf o bobl yw trefnu apwyntiad ar-lein, ond gallwch hefyd drefnu apwyntiad dros y ffôn.

Bydd y dudalen nesaf yn eich galluogi i ddewis dyddiad ac amser:

Ffoniwch i drefnu apwyntiad ar 0800 138 3944

Os ydych tu allan i’r DU, ffoniwch +44 20 3733 3495

Ffoniwch rhwng 8.00am a 6.30pm,ddydd Llun i ddydd Gwener.

Cael apwyntiad wyneb yn wyneb

Dim ond nifer cyfyngedig o apwyntiadau wyneb-yn-wyneb sydd ar gael, felly mae’n gallu golygu amseroedd hirach. Y peth gorau yw trefnu apwyntiad wyneb-yn-wyneb os oes gennych anghenion hygyrchedd sy’n golugu nad yw apwyntiad dros y ffôn yn addas.

Ffoniwch i drefnu apwyntiad wyneb-yn-wyneb ar 0800 138 1585

Os ydych tu allan i’r DU, ffoniwch +44 20 3733 3495

Ffoniwch rhwng 8.00am a 6.30pm, ddydd Llun i ddydd Gwener.

Archwilio eich dewisiadau pensiwn heb siarad â rhywun

Os nad yw apwyntiad wyneb-yn-wyneb yn addas, gallwch ddefnyddio ein teclyn ar-lein i ddeall y gwahanol ffyrdd y gallwch gymryd arian o’ch cronfa bensiwn.

Mynychu ar ran aelod o’r teulu neu ffrind

Hoffech drafod opsiynau pensiwn aelod o’ch teulu, ffrind neu rywun arall? Bydd angen cydsyniad ar lafar neu’n ysgrifenedig gan y person rydych am drafod ei bensiwn.

Os oes gennych atwrniaeth sy’n cynnwys materion eiddo ac ariannol, byddwn yn gofyn am gopi – mae hyn er mwyn cwrdd â gofynion diogelu data.

Cael dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain

Gallwn ddarparu apwyntiad dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain drwy fideo, yn dibynnu ar eich anghenion.

Cwblhewch y ffurflen i wneud cais am apwyntiad a byddwn yn cysylltu â chi o fewn 2 diwrnod gwaith.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.