Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Defnyddio credyd yn ddoeth

Mae credyd yn arf defnyddiol i’ch helpu i ledaenu costau, yn enwedig ar gyfer swmp-brynu eitemau bob dydd os gallwch arbed arian. Ond os nad ydych yn cwrdd â thaliadau benthyg neu’n defnyddio credyd i dalu am eitemau hanfodol fel bwyd, mae angen i chi weithredu.

Bydd y camau hyn yn helpu os ydych yn cael eich gorlwytho gyda chredyd o wahanol ffynonellau - fel cardiau credyd, benthyciadau, gorddrafftiau a chynhyrchion credyd tymor byr fel Prynu Nawr Talu Wedyn neu’n ystyried benthyca arian gan deulu.

Dyn ifanc yn gwenu

Os ydych yn defnyddio credyd i dalu am hanfodion

Mae angen i chi bwyso a mesur lle rydych am gael darlun o’ch gwir sefyllfa ariannol. Dyma’r camau i’w cymryd.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Rheoli eich ad-daliadau credyd

Unwaith y byddwch yn gwybod eich sefyllfa a’r hyn sy’n ddyledus gennych, cymerwch y camau hyn i wella eich sefyllfa.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Defnyddio cytundebau Prynu Nawr Talu Wedyn yn ddoeth

Gall Prynu Nawr Talu Wedyn (BNPL) ymddangos fel y ffordd hawsaf i dalu am eich pryniannau. Fodd bynnag, nid yw llawer o bobl yn sylweddoli eu bod yn fath o gredyd. Felly mae yna bethau y mae angen i chi fod yn ofalus ohono, yn enwedig os ydych yn dechrau defnyddio’r cynhyrchion hyn i ymdopi â'r costau byw cynyddol.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Os ydych yn benthyg gan deulu

Gall fod yn demtasiwn i ofyn i berthnasau roi benthyg arian i chi. Ond mae angen i chi feddwl yn ofalus a allwch fforddio ei ad-dalu ac a allwch ymdopi â’r hyn a allai ddigwydd os na allwch chi.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Os ydych yn benthyg i deulu neu ffrindiau

Gall fod yn demtasiwn i fenthyg arian i ffrindiau neu berthnasau. Neu efallai y byddwch chi’n teimlo o dan bwysau i helpu. Ond mae angen i chi feddwl yn ofalus ai dyma’r opsiwn gorau. Ystyriwch ddatrysiadau eraill a allai helpu yn hytrach, yn enwedig os ydych yn meddwl na allant fforddio ei ad-dalu. Gan y bydd hyn yn gwneud y sefyllfa’n waeth.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Ydych chi wedi methu taliad?

Os felly, nawr yw’r amser i gael cyngor ar ddyledion

 • Mae am ddim ac yn gyfrinachol

 • Yn rhoi gwell ffyrdd i chi reoli eich dyledion a’ch arian

 • Yn sicrhau eich bod yn hawlio’r holl fudd-daliadau a hawliadau cywir

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.