Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Siarad â’ch credydwr

Os ydych wedi cael eich dal allan gan filiau uchel ac rydych yn poeni am fethu taliad, rhoi gwybod i’ch credydwr (unrhyw gwmni mae arian yn ddyledus gennych rydych yn ddyledus iddynt, er enghraifft, tai, cyfleustodau neu gyngor) a chael trafodaethau cynnar â nhw yw’r cam cyntaf orau i ddatrys eich problemau arian ac osgoi cwympo i ddyled sy’n broblem.

Darganfyddwch sut i gymryd camau i helpu - neu lawrlwythwch ein canllaw Siarad â'ch credydwr.

Dau dyn ifanc yn gwenu

Buddion siarad â’ch credydwr

Er nad yw gofyn am help yn rhywbeth rydych eisiau ei gwneud, mae buddion i/o estyn allan i’ch credydwr yn gyntaf am eich trafferthion arian.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Chwalu mythau – siarad â’ch credydwyr

Yn meddwl nad yw’n werth ei gwneud? Rydym yn trefnu’r gwir o’r ffug am siarad â’ch credydwr os ydych yn cael trafferthion arian.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Gwybod lle i ddechrau

Cyn cysylltu â’ch darparwr, y cam cyntaf yw cymryd amser i gael popeth mewn trefn. Dyma beth sydd eu hangen arnoch i ddechrau.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Paratoi i siarad â’ch credydwr

Gall ddod yn drefnus, meddwl am beth gall eich credydwr gofyn a sut y byddwch yn cysylltu â nhw gwneud sgyrsiau yn haws.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Gwneud y cyswllt cyntaf

Gall cysylltu â’ch credydwr fod yn frawychus, yn arbennig enwedig os nad ydych wedi’i wneud o’r blaen. Dyma restr wirio i’ch helpu trwy’r sgyrsiau hyn.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Opsiynau gall eich credydwr eu cynnig i chi

Dyma rhai o’r datrysiadau gall eich credydwr cynnig i chi. Cyn cytuno i gynllun, sicrhewch eich bod yn deall yr effaith y gall ei gael ar eich sgôr credyd.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Ar ôl siarad â’ch credydwr

Os ydych wedi dod i gytundeb newydd gyda’ch credydwr, gofynnwch am gadarnhad ysgrifenedig. Bydd ein rhestr wirio yn eich helpu gyda’ch camau nesaf.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Beth os na allwch gael canlyniad positif

Darganfyddwch beth i’w wneud os nad ydych yn mynd unrhyw le neu sut i wneud cwyn.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Ydych chi wedi methu taliad?

Eicon biliau ac ebychnod mewn triongl rhybudd melyn

Os felly, nawr yw’r amser i gael cyngor ar ddyledion

 • Mae am ddim ac yn gyfrinachol

 • Yn rhoi gwell ffyrdd i chi reoli eich dyledion a’ch arian

 • Yn sicrhau eich bod yn hawlio’r holl fudd-daliadau a hawliadau cywir

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.