Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Cynilo arian ar gyfer eich priodas

Mae rhywbeth wedi'i fenthyg, rhywbeth glas yn rhy wir o lawer os oes rhaid i chi fforchio cannoedd o bunnoedd mewn llog ar gyfer priodas y telir amdani ar gredyd. Mae cynilo ar gyfer eich priodas yn torri'r gost a'r straen.

Cyfrif cost eich priodas a gosod cyllideb

Os ydych yn dewis pecyn priodas neu’n rhoi eich diwrnod arbennig eich hunan at ei gilydd, gall costau priodas bentyrru.

Mae’n bwysig gosod cyllideb a chadw ati fel nad yw’n cynyddu heb reolaeth.

Gwnewch restr o bopeth fydd angen i chi wario eich arian arno a chwiliwch am y cynnig gorau. Mae’n werth rhoi cynnig ar drafod i gael y pris gorau hefyd.

Gweithio allan faint i’w gynilo bob mis

Byddwch yn realistig ynghylch beth gallwch ei gyflawni a faint y gallwch ei fforddio.

Er enghraifft, os ydych yn bwriadu gwario £5,000 ar gyfer priodas ymhen blwyddyn, bydd angen i chi gynilo oddeutu £400 y mis.

Ond, os byddwch yn dechrau cynilo dwy flynedd cyn y briodas, dim ond £200 y mis fydd angen i chi gynilo.

Dechrau arni

Po gyntaf y dechreuwch gynilo, po hawsaf fydd rheoli'r gost.

Penderfynwch ble i gronni’ch cynilion. Efallai bod gennych eisoes gyfrif banc ar-lein sy’n gadael i chi sefydlu potyn ar wahân ar gyfer y briodas.

Fel arall, agorwch gyfrif cynilo dim rhybudd syml.

Os oes gennych gost fawr ac annisgwyl sy’n llesteirio eich cynllun cynilo, mae rhai cardiau credyd sy’n gallu rhoi llog o 0% ar bryniannau am hyd at flwyddyn, neu hyd yn oed yn hwy.

Mae rhai pobl yn defnyddio’r cardiau hyn i ledaenu’r gost honno dros gyfnod hir o amser, sy’n gallu caniatáu iddynt ddal i roi arian yn eu cyfrif cynilo pob mis.

Mae’r cynigion cardiau credyd hyn yn dod i ben, â’r APR yn mynd yn ôl i gyfradd llawer uwch.

Felly trefnwch daliad Debyd Uniongyrchol i dalu’r balans yn llawn o fewn y cyfnod 0%.

Os oes gennych flwyddyn neu ddwy i gynllunio ymlaen, efallai y byddwch am ystyried cyfrifon sy’n clymu’ch arian ond sy’n cynnig llog gwell. 

Gwefannau cymharu prisiau

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo addas.

Ni fydd pob un wefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly mae’n syniad da i ddefnyddio mwy nag un wefan cyn gwneud penderfyniad. Mae hefyd yn bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion rydych eu hangen cyn prynu neu newid darparwr.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.