Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Cwynion am Pension Wise

Os oes gennych gŵyn am Pension Wise, llenwch ac anfonwch y ffurflen isod.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fyddwn wedi cael eich cwyn ac yn anelu at roi ymateb llawn o fewn 20 diwrnod gwaith.

Os na allwn wneud hyn (e.e., os oes angen mwy o amser arnom i ymchwilio i'ch cwyn) byddwn yn rhoi gwybod i chi'r rheswm dros yr oedi a phryd y gallwch ddisgwyl ymateb.

Os oes angen i chi fynd â phethau ymhellach

Os nad ydych yn fodlon â'n hymateb i'ch cwyn, gallwch anfon e-bost atom yn complaints@maps.org.uk i fynd a’r gŵyn yn ei blaen. Gallwch hefyd ysgrifennu atom trwy'r post:

Money and Pensions Service

Holborn Centre
120 Holborn
London, EC1N 2TD

Er mwyn i ni allu darparu'r gwasanaeth gorau posibl i chi, yr amser gorau i chi fynd a’ch cwyn yn ei blaen yw o fewn 28 diwrnod ar ôl yr ymateb cychwynnol. Fodd bynnag, byddwn yn defnyddio ein disgresiwn i ystyried cwynion ar ôl y cyfnod hwn.

Nodwch y rheswm dros eich bod yn anfodlon gyda'n hymateb cyntaf a chynnwys copïau o'ch cwyn wreiddiol a'n hymateb. Yna byddwn yn ymchwilio ac yn cysylltu â chi o fewn 20 diwrnod gwaith.

Cael mwy o help

Once you have exhausted our complaints process, and if you remain dissatisfied with our final response to your complaint, you have the right to refer the matter to the Parliamentary and Health Service Ombudsman (PHSO)

Make a complaint at the PHSO or telephone 0345 015 4033 (Monday to Thursday from 8.30am - 5.30pm, Friday from 8.30am - 12pm).

Where appropriate, the PHSO will request all the paperwork relating to the complaint as part of your case review. You should contact them within 12 months of our final response.

You can also ask a Member of Parliament (MP) to refer your complaint to the Parliamentary and Health Service Ombudsman. You can get help with finding your MP if you don’t know who they are.

Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.