Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Canllawiau wedi’u hargraffu am ddim

Mae ein canllawiau print diduedd am ddim wedi'u cynllunio i helpu sefydliadau nid er elw a'r sector cyhoeddus, yn ogystal â sefydliadau masnachol, gan helpu i wneud dewisiadau arian a phensiwn yn gliriach.

Mae ein canllaw yma i dorri trwy'r jargon a'r cymhlethdod, egluro beth sydd angen i chi ei wneud a sut y gallwch ei wneud.

Os ydych yn unigolyn sydd eisiau canllaw i chi'ch hun, gallwch hefyd archebu copïau caled o'n canllawiau am ddim, neu lawrlwytho copi i'w argraffu gartref.

Rydym wedi sicrhau bod ein canllawiau yn fan cychwyn da ar gyfer meddwl am arian a phensiynau beth bynnag fo'ch amgylchiadau neu'ch cynlluniau.

Fersiynau Cymraeg

Mae ein holl gyhoeddiadau hefyd ar gael yn Gymraeg Gallwch newid iaith ein gwefan archebu trwy glicio ar y botwm ‘‘Ymwelydd’ ar ochr dde uchaf y wefan a dewis ‘Iaith’. 

Fformatiau amgen

Gallwn hefyd anfon ein cyhoeddiadau atoch mewn ffurfiau amgen gan gynnwys Braille, print bras a sain.

Gwaith celf ar gyfer busnesau nid er elw a masnachol

Os yw'n well gennych argraffu eich copïau eich hun, gallwn anfon gweithiau celf atoch ar gyfer ein canllawiau am ddim.

Os ydych eisiau dyfynbris argraffu, cysylltwch â moneyhelperteam@theapsgroup.com

I gysylltu â ni, canslo, atal archeb, neu ymholi ynghylch danfon

Dylech unai ein hebostio ar moneyhelper@theapsgroup.com neu fewngofnodi i'ch cyfrif ar wefan APS Group i gysylltu â ni ag unrhyw ymholiad

Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.