Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Agor cyfrif banc yn y DU neu gyfrif cymdeithas adeiladu os ydych yn dod o Wcráin

Cyhoeddwyd ar:

Os ydych yn newydd i’r DU o Wcráin, bydd angen agor cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu er mwyn rheoli eich arian a thaliadau, hawlio budd-daliadau neu dderbyn cyflog os ydych yn dod o hyd i swydd. Bydd y canllaw hwn yn dangos sut i wneud hwn. Rydym yn deall gallech fod wedi eich llethu gyda llawer o wybodaeth newydd ar hyn o bryd, felly mae’r canllaw hwn i’ch helpu i ddeall sut i wneud cais am gyfrif banc a pha ddulliau adnabod (ID) byddwch angen.

Sut gallaf ddefnyddiofy nghyfrif banc y DU neu gymdeithas adeiladu?

Gyda’r rhan fwyaf o gyfrifon banc a chymdeithas adeiladu, gallwch:

 • talu am bethau gyda cherdyn debyd mewn siopau neu ar-lein
 • talu arian a sieciau i mewn
 • cael eich cyflog, budd-daliadau ac incwm arall wedi’u talu i’ch cyfrif
 • sefydlu Debyd Uniongyrchol a rheolau sefydlog er mwyn talu eich biliau
 • trosglwyddo arian dros y ffôn neu fancio ar-lein
 • gwirio balans eich cyfrif dros y cownter, ar beiriant arian parod, ar-lein neu ar eich ffôn
 • ysgrifennu sieciau i dalu biliau a thalu pobl
 • gwneud cais am orddrafft (os ydych dros 18 oed) – bydd hwn yn eich galluogi i wario mwy nag sydd gennych yn eich cyfrif, ond caiff tâl ei godi am hwn. Efallai na fyddwch yn gallu agor cyfrif banc gyda gorddrafft
 • gwneud taliadau rhyngwladol. Weithiau mae cost ychwanegol am hwn ond nid yw banciau yn codi tâl taliadau rhyngwladol am daliadau i Wcráin ar hyn o bryd.

Pan geisiwch agor cyfrif gyda banc neu gymdeithas adeiladu, byddant yn cynnig y math o gyfrif maent yn meddwl yw’r mwyaf addas.

Os na allwch agor cyfrif cyfredol safonol, efallai y gallwch agor cyfrif banc free-free sylfaenol yn lle.

Mae cyfrifon banc sylfaenol heb ffioedd yn cynnig llai o wasanaethau na chyfrif banc cyfredol safonol, ac nid oes modd defnyddio gorddrafft, a ni fyddwch yn cael llyfr siec.

Mae rhai banciau a chymdeithasau adeiladu yn caniatáu i chi gwneud cais uniongyrchol am gyfrif banc sylfaenol tra bod eraill dim ond yn cynnig cyfrif banc sylfaenol i gwsmeriaid nad ydynt yn gymwys am gyfrif banc cyfredol safonol.

Agorwch gyfrifbanc neu gymdeithas adeiladu yn enw eich hun pob tro

Er ei fod yn ymddangos yn garedig, peidiwch â defnyddio cyfrif banc y DU neu gymdeithas adeiladu person arall, i arbed amser neu am reswm arall.

Yr unig ffordd i gael mynediad at eich arian i brynu beth rydych eisiau, pryd rydych eisiau, yw cael cyfrif banc eich hun.

Sut ydw i’nagor cyfrif banc y DU neu gymdeithas adeiladu?

Mae nifer o fanciau a chymdeithasau adeiladu'r DU bydd yn eich galluogi i agor cyfrif os ydych yn dod o Wcráin.

Dylech ddewis banc neu gymdeithas adeiladu sy’n addas ar eich cyfer. Pan rydych yn agor cyfrif banc, efallai bydd rhaid i chi ymweld mewn person, felly efallai y byddech am ffeindio banc neu gymdeithas adeiladu sydd gyda changen yn agos i le rydych yn byw dros-dro.

Os nad ydych yn siŵr gallwch ofyn i’ch noddwr eich helpu.

Pa wybodaethneu ddogfennau ydw i angen i agor cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu y DU?

I agor cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu, bydd rhaid i chi:

1. Sicrhau bod gennych gyfrif e-bost yn eich enw chi a rhif ffôn dilys er mwyn helpu’r banc i gyfathrebu gyda chi

2. Casglwch eich holl ddogfennau adnabod a fisa.

Bydd angen i chi darparu gwybodaeth bersonol. Dyma restr o’r hyn gall y banc neu gymdeithas adeiladu ofyn i weld:

 • eich enw
 • eich dyddiad geni
 • eich cenedligrwydd
 • eich manylion cyswllt (cyfeiriad ebost yn eich enw a rhif ffôn dilys)
.

Er mwyn agor cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu yn y DU, bydd hefyd angen dangos tystiolaeth o ID. Efallai bydd y banc neu gymdeithas adeiladu yn gofyn i weld eich:

 • pasbort
 • trwydded breswylio biometrig
 • trwydded yrru
 • cerdyn adnabod cydnabyddedig.

Y ffordd gyflymaf i brofi ID bydd eich pasbort a/neu eich trwydded breswylio biometreg (a anfonwyd gan Lywodraeth y DU). Gall rhai banciau a chymdeithasau adeiladu gofyn am dystiolaeth o’ch cyfeiriad.

Os nad oes gennych y dogfennau adnabod i gyd, cymerwch y wybodaeth sydd gyda chi i’r banc.

3. Gwneud cais am gyfrif mewn person mewn cangen banc neu gymdeithas adeiladu (efallai bydd angen trefnu apwyntiad), dros y ffôn, ar-lein neu trwy ap ffôn symudol y banc neu gymdeithas adeiladu. Os ydych yn mynd i mewn i gangen, dylech gymryd unrhyw ddogfennau perthnasol gyda chi. Efallai bydd angen lawrlwytho a llenwi ffurflen gais o wefan y banc neu gymdeithas adeiladu. Efallai y byddech am ofyn i’ch noddwr i’ch helpu i lenwi’r ffurflen a mynd gyda chi i’r banc neu gymdeithas adeiladu.

Lle gallaf ddarganfodmwy o wybodaeth am fyw yn y DU?

Dylai eich bod wedi derbyn canllaw croeso gan lywodraeth y DUYn agor mewn ffenestr newydd sydd yn esbonio sut i hawlio budd-daliadau, cael mynediad at wasanaethau cyhoeddus hanfodol a gofal iechyd a mwy.

Gallwch hefyd lawrlwytho’r canllaw yma yn Saesneg, Wcreineg a RwsiegYn agor mewn ffenestr newydd ar GOV.UK.

Tagiau
Cyfrifon banc Pob postiadau blog
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.