Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Newidiadau trethi a chyflogaeth ar ôl Brexit

Gallai gadael yr Undeb Ewropeaidd (UE) gael effaith ar eich treth a chyflogaeth. Darganfyddwch beth sydd angen i chi ei wneud os bydd unrhyw un o’r newidiadau hyn yn cael effaith arnoch chi.

Allwn i gael fy nhrethu ddwy waith ar fy incwm os ydw i’n gweithio dramor, naill ai fel gwladolyn o’r DU yn gweithio yn yr UE neu’n wladolyn o’r UE yn gweithio yn y DU?

Bydd cytundebau dwyochrog â holl aelod-wladwriaethau’r UE ar gyfer dileu Trethu dwbl yn parhau i fod yn gymwys fel y maen nhw yn awr.

Mae’r cytundebau hyn yn dyrannu hawliau trethu rhwng gwledydd ac yn dileu trethu dwbl trwy sicrhau bod naill ai:

 • dim ond un wlad yn gallu trethu incwm cyflogaeth neu,
 • lle mae gan y ddwy wlad hawliau trethu, y bydd y wlad rydych chi’n byw ynddi yn rhoi rhyddhad ar gyfer y dreth sy’n cael ei thalu yn y wlad lle rydych chi’n gweithio.

Ni fydd trefniadau trethu dwbl presennol y DU sydd ganddi gyda holl wledydd yr UE, yn newid.

Fydd fy rhwymedigaeth i dreth etifeddiaeth yn cael ei effeithio nawr bod y DU wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd?

Na. Ni fydd treth etifeddiaeth yn cael ei heffeithio.

Mae Treth Etifeddiaeth yn cael ei chodi ar drosglwyddiadau asedau byd-eang gan bobl sy’n byw yn y DU, a throsglwyddiadau o asedau’r DU gan bobl sydd ddim yn byw yn y DU.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.