Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Ymrestru awtomatig os ydych chi'n agos at ymddeol

Mae ymrestru awtomatig yn ffordd ardderchog o ddechrau cynilo mewn i bensiwn. Ond wrth i chi nesáu at ymddeol, mae’r effaith y mae hyn yn debygol o’i gael ar eich incwm yn ystod eich ymddeoliad yn lleihau. Gall fod amgylchiadau ble byddai’n gwneud synnwyr i ystyried eithrio allan.

Cynilion, dyled a budd-daliadau’r Wladwriaeth

Ydych chi o fewn rhyw ddwy flynedd i ymddeol? Yna mae dau reswm posibl dros feddwl ddwywaith ynglŷn ag ymuno â phensiwn gweithle eich cyflogwr.

Y cyntaf yw unrhyw ddyledion nad ydych wedi eu had-dalu eto. Mae hyn oherwydd ni fydd unrhyw arian a roddwch mewn pensiwn yn cael amser i dyfu cyn i chi ymddeol. Felly efallai y byddai'n well gwario'ch arian yn talu dyledion - yn enwedig y rhai â chyfraddau llog uchel.

Yr ail ffactor i’w ystyried yw a yw eich amgylchiadau ariannol yn golygu’ch bod yn debygol o fod â hawl i fudd-daliadau’r wladwriaeth sy’n dibynnu ar brawf modd ar ôl i chi ymddeol – er enghraifft gostyngiad treth cyngor. Os felly, yna gall manteision cymryd incwm pensiwn rydych chi wedi cronni gael eu gostwng

Ond os gallwch gymryd eich pensiwn fel cyfandaliad yn lle hynny ac rydych yn ei ddefnyddio i ad-dalu’ch dyledion, efallai ni fydd hynny’n effeithio ar eich hawl i fudd-daliadau

Yna gallwch chi benderfynu a fyddai'n well i chi dalu unrhyw ddyledion yn lle cyfrannu at eich pensiwn gweithle ar hyn o bryd.

Diolch am eich adborth
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.