Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Ymrestru awtomatig os ydych dros oedran Pensiwn y Wladwriaeth

Os ydych dros oedran Pensiwn y Wladwriaeth, ni fyddwch yn cael eich ymrestru’n awtomatig mewn pensiwn gweithle gan eich cyflogwr. Mae gennych yr hawl i ymuno hyd at 74 oed (gan ddibynnu ar eich enillion) – ond o 75 oed ymlaen mae buddion treth cynilion pensiwn yn dod i ben.

Sut i ddarganfod eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth

Os ydych rhwng oedran Pensiwn y Wladwriaeth a 74 oed

Os ydych wedi cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth, ni fyddwch yn cael eich ymrestru’n awtomatig yng nghynllun pensiwn gweithle eich cyflogwr.

Fodd bynnag, cyhyd â’ch bod yn ennill £6,240 neu fwy y flwyddyn (blwyddyn dreth 2023-24), mae gennych yr hawl i ymuno â’r cynllun.

Os ydych yn ymuno, byddwch yn gymwys ar gyfer y lefel isaf o gyfraniadau cyflogwr

Os ydych yn ennill llai na £6,240 (blwyddyn dreth 2023-24) ni chewch eich ymrestru’n awtomatig. Ond mae rhaid i’ch cyflogwr roi mynediad i bensiwn i chi gynilo iddo os gofynnwch iddynt. Mae rhaid iddynt hefyd wneud trefniadau i chi ymuno. Ond nid oes angen iddynt gyfrannu iddo.

Os ydych yn 75 neu hŷn

Nid yw ymrestru awtomatig yn berthnasol i weithwyr 75 oed neu hŷn. Mae’r buddion treth o gynilo mewn cynllun pensiwn yn dod i ben yn 75 oed.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.