Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Byw ar incwm gwasgedig

Beth bynnag sy’n digwydd yn eich bywyd, mae yna ffyrdd o wneud i’ch incwm fynd ymhellach. Dysgwch sut i dorri’n ôl ar gostau a gweld pa gymorth ychwanegol sydd ar gael.

Tad ifanc yn dal ei fab bach

Deall eich sefyllfa ariannol gwirioneddol

Os ydych wedi colli rheolaeth o’ch arian, gall creu cyllideb eich helpu i ddod yn ôl ar y trywydd iawn. Mae’n rhaid i bawb cyllidebu er mwyn cael gwell ansawdd bywyd. Yna, na fyddwch i fyny’n hwyr yn troi a throsi, yn meddwl tybed sut fyddwch yn talu’ch biliau.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Darganfyddwch ffyrdd o hybu’ch incwm

Os mai ond ychydig neu ddim arian sydd gennych ar ôl i wneud i fyny am y diffyg mewn costau byw uwch, darganfyddwch am ffynonellau incwm a chymorth eraill sydd ar gael i’ch helpu i reoli’ch arian.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Arbedwch arian ar filiau cartref

Ydych chi ar y fargen neu’r tariff gorau ar gyfer eich anghenion? Allech chi arbed arian trwy fynd ar-lein neu dalu mewn ffyrdd gwahanol? Nid yw’n cymryd yn hir i wirio. Hefyd, darganfyddwch yr help sydd ar gael os ydych yn cael trafferth gyda’ch biliau.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Help i dalu am bethau hanfodol

Os yw’ch incwm wedi gostwng yn sylweddol, er enghraifft, oherwydd colli swydd neu salwch a’ch bod bellach yn cael Credyd Cynhwysol neu ar incwm isel iawn, efallai y byddwch yn gallu cael cymorth ychwanegol gan y llywodraeth i’ch cefnogi.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Cefnogaeth ychwanegol os ydych yn gweithio

Os ydych yn gyflogedig, efallai y byddwch yn gallu cynyddu eich incwm drwy wirio eich bod yn cael eich talu’n gywir neu ystyried gwaith ar yr ochr. Os ydych yn chwilio am waith, mae llawer o gymorth ariannol i'ch helpu i gael yn ôl ar eich traed.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Arian ac iechyd meddwl

Ni fu blaenoriaethu iechyd meddwl erioed mor bwysig nag y mae ar hyn o bryd. Mae effaith pandemig y Coronafeirws a’r cynnydd mewn costau byw wedi achosi argyfwng iechyd meddwl. Cofiwch, nid yw gofyn am help yn arwydd o wendid – dyma’r cam cyntaf i gael rheolaeth yn ôla r eich arian.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Ydych chi wedi methu taliad?

Os felly, nawr yw’r amser i gael cyngor ar ddyledion

 • Mae am ddim ac yn gyfrinachol

 • Yn rhoi gwell ffyrdd i chi reoli eich dyledion a’ch arian

 • Yn sicrhau eich bod yn hawlio’r holl fudd-daliadau a hawliadau cywir

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.