Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Diswyddo a cholli’ch swydd 

Gallai dod yn ddi-waith ddigwydd i unrhyw un ar unrhyw adeg a gall fod yn sioc wirioneddol i ddelio ag ef. Os ydych mewn perygl o gael eich diswyddo neu wedi colli eich swydd yn ddiweddar, efallai y byddwch yn teimlo’n bryderus am sut y byddwch yn ymdopi’n ariannol. Gallwn eich helpu i ddeall eich hawliau cyflogaeth, cael gwybod a oes gennych hawl i dâl diswyddo, y budd-daliadau y gallech eu hawlio a sut i reoli eich arian nes i chi gael eich hun yn ôl ar y trywydd iawn.

Menyw ifanc yn eistedd gan wenu

Gwybod eich hawliau cyflogaeth a sut i gael cymorth

Os ydych yn wynebu colli swydd, rhaid i’ch cyflogwr eich trin yn deg. Mae’n bwysig deall ble rydych yn y broses, gwirio goblygiadau unrhyw ddewisiadau eraill a gynigir i chi a ble i gael cyngor cyflogaeth os oes ei angen arnoch.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Darganfyddwch a ydych yn gymwys i gael tâl diswyddo

Efallai y bydd gennych hawl i dâl diswyddo statudol os ydych wedi gweithio’n barhaus i’ch cyflogwr am o leiaf dwy flynedd. Os ydych yn gweithio’n achlysurol, neu’n weithiwr asiantaeth neu dros dro, mae’n debyg na fyddwch yn gymwys i gael tâl diswyddo.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Deall pa fudd-daliadau y gallech wneud cais amdanynt

Efallai y gallwch wneud cais am fudd-daliadau tra byddwch yn chwilio am swydd newydd i helpu gyda’ch costau tai a byw. Peidiwch ag oedi cyn gwneud cais amdanynt oherwydd byddwch hefyd yn cael credydau Yswiriant Gwladol i ddiogelu eich Pensiwn y Wladwriaeth.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Beth i’w wneud ar ôl i’ch swydd ddod i ben

Gall colli eich swydd fod yn straen ond mae’n bwysig nad ydych yn gadael i hyn eich rhwystro rhag symud ymlaen i swydd arall neu newid gyrfa. Bydd angen i chi hefyd benderfynu beth i’w wneud â’ch pensiwn neu unrhyw gyfandaliadau.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Ydych chi wedi methu taliad?

Eicon biliau ac ebychnod mewn triongl rhybudd melyn

Os felly, nawr yw’r amser i gael cyngor ar ddyledion

 • Mae am ddim ac yn gyfrinachol

 • Yn rhoi gwell ffyrdd i chi reoli eich dyledion a’ch arian

 • Yn sicrhau eich bod yn hawlio’r holl fudd-daliadau a hawliadau cywir

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.